منشور اخلاقی مرکز تحقیقات آلاینده های محیطی دانشگاه علوم پزشکی قم

خداوند رحمان و رحیم را شاکر و سپاسگزاریم که توفیق خدمت در محیط مقدس دانشگاه را عنایت فرمود . توفیقی که علاوه برکسب روزی حلال، خدمت به برترین های جامعه را نیز در بر دارد.
در این محیط مقدس برماست که به عنوان اعضای هیات علمی و کارمندان دانشگاه علوم پزشکی قم ، تمامی همت و تلاش خود را به کار گرفته تا ارزش های حاکم بر جامعه و دانشگاه را آنچنان که می بایست به منصه ظهور برسانیم. از این رو متعهد می شویم:
• با در نظر داشتن نام و یاد خدای متعال و داشتن خلوص نیت، سعه صدر، صدق در رفتار و گفتار، شعائر اسلامی را سرلوحه کارهای خود قرار داده و در راستای سلامت اداری محیط کاری خود کوشا باشیم.
• در جهت توسعه همه جانبه و پایدار دانشگاه قدم برداشته و درتقویت غرور ملی و ارزشی کشورمان سهیم باشیم.
• با آگاهی از جایگاه تعلیم و تربیت در کامیابی بشر در ارتقاء این رکن اصلی رشد و بالندگی تلاش نماییم.
• به رعایت شأن و کرامت انسانی اساتید، همکاران، دانشجویان و ارباب رجوع متعهد و پایبند باشیم.
• با اعتقاد به اصل احترام متقابل، با خوشرویی، متانت و برخورد مناسب با مراجعان رفتار نماییم.
• با ظاهری آراسته و پوشش مناسب در محیط کار حاضر شویم.
• با نیت پاک و ایمان به خداوند متعال در راستای سلامت اداری محیط کاری خود کوشا باشیم.
• خود را امانتدار و راز دار مراجعان دانسته و از افشای اسناد، مدارک و اطلاعات شخصی اساتید، دانشجویان و همکاران به دیگران خودداری نماییم.
• در ایجاد فرهنگ صرفه جویی همت گماشته و از هرگونه اسراف در اموال و امکانات خودداری نموده و در حفظ و استفاده صحیح آنها کوشا باشیم.
• در انجام وظایف نهایت دقت را کرده و با رعایت صداقت، انصاف، عدالت، ادب و نزاکت با برخوردی مشفقانه و مسئولانه به امور اساتید، دانشجویان و همکاران رسیدگی نماییم.
• همراه با احساس مسوولیت در برابر دانشگاه، وجدان کاری را که یکی از عوامل اساسی در افزایش بهره وری است ، مد نظر داشته باشیم.
• در انجام امور بر اساس احترام به اصل مشارکت و رعایت سلسله مراتب اداری با هم فکری در ارتقاء سطح کیفی خدمات و اصلاح روشهای کار کوشا باشیم.
• با کار وتلاش مستمر و بهره برداری از علم مدیریت و تجربه صاحبنظران در ایجاد یک محیط سالم به دور از تبعیض، تهمت، غیبت، شایعه پراکنی و... تلاش و کوشش نماییم.
• با باور و عمل به فرهنگ دینی و ملی و با تاکید بر رعایت تقوا و عدالت و اعتدال مسئولانه برای ارائه پاسخ مناسب و یا پذیرش پیشنهادها و انتقادات سازنده، نهایت تلاش و کوشش را به کار گیریم.
• مطابق با قوانین و ضوابط تعریف شده دانشگاه به موقع در محل کار حاضر شده و در انجام وظایف بدون اتلاف وقت کوشا باشیم.
• در جهت تحقق اهداف متعالی دانشگاه درکسب دانش و رشد و شکوفایی خود مجدانه تلاش می کنیم. واصول منشور اخلاقی را همواره مد نظر داشته و پیوسته رفتار و کردار خویش را در محیط کار با این اصول مورد سنجش قرار دهیم، به مسئولیت جمعی خود در خانواده بزرگ دانشگاه علوم پزشکی قم معتقد باشیم و با یاری خداوند تمام سعی و توان خود را برای عزت و سر بلندی بیش از پیش این مجموعه عظیم انسانی که حاصل سالها تلاش و کار صادقانه انسان های بزرگ است به کار بندیم.

فایل ها