مرکز آلاینده های محیطی

دانشگاه علوم پزشکی قم

یکصدو هجدهمین جلسه مرکز تحقیقات آلاینده های محیطی

یکصدو هجدهمین جلسه مرکز تحقیقات آلاینده های محیطی

یکصدو پانزدهمین جلسه مرکز تحقیقات آلاینده های محیطی

یکصدو پانزدهمین جلسه مرکز تحقیقات آلاینده های محیطی

یکصدو شانزدهمین جلسه مرکز تحقیقات آلاینده های محیطی .

یکصدو شانزدهمین جلسه مرکز تحقیقات آلاینده های محیطی .

تفاهم نامه

تفاهم نامه

اخبار و اطلاعیه‌ها

اخبار اختصاصی

آرشیو
وبینار یافتهای بهداشتی در پاندمی کرونا

وبینار یافتهای بهداشتی در پاندمی کرونا

وبینار یافتهای بهداشتی در پاندمی کرونا در روز چهارشنبه مورخ 16تیرماه ساعت 10 الی 12 برگزار می گردد علاقمندان می توانند در بستر ادوب کانکت با لینک http://vc.muq.ac.ir/health-coronavirus شرکت نمایند.

1400/04/16

اطلاعیه‌ها و رویدادها

آرشیو
وبینار یافتهای بهداشتی در پاندمی کرونا

وبینار یافتهای بهداشتی در پاندمی کرونا

وبینار یافتهای بهداشتی در پاندمی کرونا در روز چهارشنبه مورخ 16تیرماه ساعت 10 الی 12 برگزار می گردد علاقمندان می توانند در بستر ادوب کانکت با لینک http://vc.muq.ac.ir/health-coronavirus شرکت نمایند.

1400/04/16

دستاوردها

اخبار پژوهشی

وبینار یافتهای بهداشتی در پاندمی کرونا

وبینار یافتهای بهداشتی در پاندمی کرونا

وبینار یافتهای بهداشتی در پاندمی کرونا در روز چهارشنبه مورخ 16تیرماه ساعت 10 الی 12 برگزار می گردد علاقمندان می توانند در بستر ادوب کانکت با لینک http://vc.muq.ac.ir/health-coronavirus شرکت نمایند.

1400/04/16 گروه
1400/01/22 گروه

اطلاعیه‌ها

وبینار یافتهای بهداشتی در پاندمی کرونا

وبینار یافتهای بهداشتی در پاندمی کرونا در روز چهارشنبه مورخ 16تیرماه ساعت 10 الی 12 برگزار می گردد علاقمندان می توانند در بستر ادوب کانکت با لینک http://vc.muq.ac.ir/health-coronavirus شرکت نمایند.

1400/04/16 گروه
1400/01/22 گروه

میز خدمت

لینک علم سنجی مرکز تحقیقات آلاینده های محیطی

لینک علم سنجی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی قم

مجله Archive

سامانه طرح های پژوهشی

سامانه ملی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی

سامانه علم سنجی دانشگاه های علوم پزشکی کشور