طرحهای تحقیقاتی مصوب

   

     طرح های تحقیقاتی مصوب

   
ردیف عنوان طرح مجری سال
1 بررسی اثر یون منفی در حذف ذرات معلق PM10 و PM2.5، باکتری ها و قارچ ها از هوای داخل منازل مسکونی فهیمی نیا 94
2 برآورد پراکنش آلاینده های گازی NOX و SO2 خروجی از نیروگاه سیکل ترکیبی قم و تخمین اثرات و هزینه های محیط زیستی و بهداشتی منتسب فولادی فرد 94
3 بررسی کارایی فرایند فتوکالیستیfe/uv-doped tio2 در تجزیه پیروکتولاکتوز در محیط آبی فهیمی نیا 94
4 بررسی مدیریت پسماندهای بهداشتی و درمانی در استان قم فهیمی نیا 94
5 جداسازی باکتری های مقاوم به آرسنیک از شیرابه زباله های شهری و بررسی میزان جذب زیستی آرسنیک آنها خلیفه قلی 94
6 بررسی مدیریت سبز در دانشگاه علوم پزشکی قم فهیمی نیا 94
7 استفاده از اکسید گرافن عاملدار شده جهت حذف انتخابی جیوه و سرب از آب خزائی، ناصری 94
8 آنالیز اسانس گیاه Achillea Oxyodontaو بررسی خواص ضد میکروبی آن کیان پور 93
9 بررسی بار قارچی هوای داخل مدارس (ابتدایی) قم و ارتباط آن با شیوع سندرم ساختمان بیمار فولادی فرد 93
10 بررسی کارایی نانوتیوب در چند لایه کربنی در حذف رنگ از فاضلاب سنتتیک و صنعتی فولادی فرد،فهیمی نیا 93
11 ارزیابی کارایی و ساخت کیت سنجش فلزات سنگین بر پایه نانو کاپتوزان و آنزیم اکسیدفسفاتاز فهیمی نیا 93
12 ارزیابی ایمنی پارک های بازی شهر قم با استفاده از دو روش کارت گزارش ایمنی SRC و سیستم درجه بندیPRS کوهپایی 93
13 اعتبارسنجی روس جدید پوسچر NERPA بوسیله مقایسه با روش های REBA و RULA در بخش صنعت ایران خندان 93
14 بررسی اثر دندریمر G4 بر عملکرد منعقدکننده پلی آلومینیوم کلراید در حذف کروم از محلول آبی و روش سطح پاسخ RSM یاری 93
15 بررسی ارتباط دانش و نگرش ایمنی با رفتار های ایمن حین کار با مواد شیمیایی بین کارکنان صنایع شیمیایی در سال 93 خندان 93
16 بررسی وضعیت موجود و سطح آگاهی و عملکرد عوامل اجرایی و مدیریت پسماند در خصوص رعایت اصول بهداشتی و ایمنی فهیمی نیا 93
17 بررسی منابع، مشخصات و امکان سنجی تولید بیودیزل از روغن های پسماند غذایی در شهر قم فهیمی نیا 92
18 طراحی و ساخت سیستم نمونه گیری هوشمند جهت پایش پیوسته پارامتر کدورت در نقاط کلیدی تصفیه خانه قم فهیمی نیا 92
19 ارزیابی ریسک کمپرسور گاز در جایگاه سوخت رسانی با استفاده از تکنیک مطالعه عملیات و خطر و پیشنهاد راهکارهای کنترل مخاطرات ملکوتی 91
20 بررسی مدل سازی مکانی زمانی بیماری لیشمانیوز جلدی با استفاده GIS در استان قم ثقفی پور 91
21 بررسی کارایی نانو ذرات رس اصلاح شده با سورفاکتانت HDTMA در حذف منگنز از محلول های آبی ایزانلو 91
22 بررسی غلظت گاز رادون در منازل مسکونی و اماکن عمومی شهر قم فهیمی نیا 91
23 اندازه گیری ذرات رسوب شونده (Dustfall) و بررسی محتوی فلزات سنگین آن در شهر قم فولادی فرد 91
24 بررسی وضعیت بهداشتی سطوح تجهیزات پزشکی در کنترل عفونت های بیمارستانی به روش ICNA و ACC درسال 1390 کرمی، خزایی 90
25 بررسی میزان عدد پراکسید در روغن های مصرفی در فلافل فروشی و اغذیه فروشی شهر قم و مقایسه آن با حد استاندارد محمودیان ، غلامی 90
26 بررسی وضعیت گونه های عقربها در استان قم در سال 90-89 عابدین ثقفی پور 90
27 بررسی تاثیر فرایند طرح خود کنترلی بهداشتی در ارتقاء سطح شاخصهای بهداشت محیط و مواد غذایی مراکز تهیه وتوزیع مواد غذایی شهر قم در سال1389 غفوری 90
28 بررسی کارایی دو روش مشاهده ای و میکروبی در تعیین کیفیت نظافت سطوح محیطی بیمارستان کرمی 90
29 بررسی میزان سم پاتولین در آب سیب مصرفی شهر قم به روش HPLC ارست 90
30 بررسی میزان فلوراید موجود در چای و آب آشامیدنی شهر قم و رابطه آن با فلوراید موجود در ادرار دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم در سال 1390 اسدی، حضوری 90
31 تعیین میزان سم آفلاتوکسین در پسته‎های برداشت شده از مزارع پسته استان قم به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا روحانی 90
32 ارزشیابی میزان گردوغبار قابل تنفس و بررسی اثرات آن بر عملکرد ریوی کارگران در یک صنعت نساجی ملکوتی 90
33 حذف EDTA از آب آلوده به کمک زئولیت اصلاح شده با سورفکتانت خزائی، محوی 90
34 بررسی میزان فلزات سنگین در نمونه های رژلب دارای کد بهداشتی و فاقد کد بهداشتی در سطح استان قم و مقایسه آن با استاندارد های WHO یاوری، بهنامی پور 90
35 بررسی میزان مواجهه کارگران با صدا و گرد و غبار در صنایع سنگبری استان قم کوهپایی ‏‏‏، ابراهیمی 90
36 بررسی فون و انتشار جغرافیایی کنه های ناقل تب خونریزی دهنده کریمه کنگو در استان قم، سال1391 ثقفی پور 90
37 ارزیابی میزان صدا در بخش های بستری و تأثیر آن بر میزان آزردگی صوتی در پرستاران بخش های مربوطه در سال 89 نصیری، حیدری 89
38 بررسی کیفیت فیزیکی، شیمیائی و بیولوژیکی شبکه آبرسانی شهر قم در سال 1387 محمودیان 87
39 بررسی تاثیر روش مدفون کردن کود بر میزان آفلاتوکسین پسته باغات استان قم تبرایی 87
40 بررسی تاثیر استفاده از صافی درشت دانه با جریان افقی در حذف فسفر و نیتروژن از پساب تصفیه خانه فاضلاب شهر قم خزایی 87
41 بررسی مقایسه ای کارآیی براده آهن و گرانول های هیدروکسید آهن( GFH ) در حذف نیترات از آب آشامیدنی حسن ایزانلو 86
42 بررسی تاثیر استفاده از کود های شیمیایی در افزایش غلظت کادمیم، سرب وروی در خاک مزارع کشاورزی استان قم حسن ایزانلو 86