برنامه عملیاتی مرکز تحقیقات آلاینده های محیطی دانشگاه علوم پزشکی قم

در نیمه اول سال 1401 منطبق با برنامه استراتژیک مرکز

 

دورنما و چشم انداز مرکز

مرکز تحقیقات آلاینده های محیطی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم مصمم است تا با به کارگیری

تمامی امکانات و توسعه فعالیتهای تحقیقاتی در زمینه پایش آلاینده های زیست محیطی و فن آوریهای کنترل و کاهش

آنها پژوهشگران را به سمت انجام تحقیقات بنیادی و کاربردی تشویق نماید. به علاوه همکاری مؤثر با سایر مراکز

علمی تحقیقاتی داخلی و بین المللی مرتبط، همکاری با صنایع مختلف و سازمانهای مرتبط )آب و فاضلاب،

محیط زیست...)  ، دارا بودن توان رقابت در سطح ملی، تولید و ثبت مقالات علمی در پایگاههای معتبر دنیا و مرجعیت

در ارائه طرحهای تحقیقاتی در زمینه های اولویت دار زیست محیطی ، سرلوحه کاری کلیه اعضای مرکز خواهد بود.

اسناد بالادستی

نقشه جامع علمی کشور در حوزه سلامت

سندملی محیط زیست جمهوری اسلامی ایران

 نقشه علمی دانشگاه علوم پزشکی قم

برنامه عملیاتی مشترک دانشگاه ها در سال 1400 در حوزه معاونت تحقیقات وفناوری وزارت بهداشت

ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشوردر سال  1399

 

 

استراتژی 1: پژوهش و فناوری و تولید علم

هدف: ارتقاء وضعیت پژوهش و فناوری در مرکز تحقیقات آلاینده ه های محیطی

ردیف

عنوان برنامه

مسئول اجرا/پیگیری

زمان اجرا

مکان

اعتبار مورد نیاز

(میلیون ریال)

1

ارزیابی عملکرد ، مصوبات شورای پژوهشی و بررسی انتشار مقالات ، طرحهای مصوب مرکز مربوط به سالهای 98و99 و1400 الزام در تولید مقاله و انتشار آن با اولویت پایگاههای استنادی ISI، Pupmedو Scpus

اعضاء مرکز تحقیقات آلاینده های محیطی

خرداد

1401

مرکز تحقیقات آلاینده های محیطی

 

-

2

تجهیز و ارائه خدمات آزمایشگاه محیطی مرکز آلاینده ها

(تجهیزات پرتابل سنجش آلودگی مواد غذایی و کیفیت هوای محیطی ) مطابق برنامه اعتبارات هزینه ای دستگاه و ردیف های ابلاغی حمایت از آزمایشگاههای دانشگاه

رئیس مرکز تحقیقات آلاینده های محیطی

خرداد

1401

مرکز تحقیقات آلاینده های محیطی

 

5000

3

افزایش سطح کمی و کیفی طرحهای پژوهشی مرکز با رویکرد طرحها و ایده های فناورانه مطابق با سیاستهای تحقیقات و فناوری دانشگاه

اعضاء شورای پژوهشی مرکز تحقیقات آلاینده های محیطی

نیمه اول سال 1401

مرکز تحقیقات آلاینده های محیطی

 

-

4

برگزاری جلسات شورای پژوهشی مرکز و ارسال طرحهای مصوب به شورای مرکزی پژوهش در سامانه پژوهشیار مطابق برنامه تنظیم گردیده

کارشناس مرکز تحقیقات آلاینده های محیطی

نیمه اول سال 1401

مرکز تحقیقات آلاینده های محیطی

 

-

5

تدوین و تالیف کتب مرتبط با برنامه های تخصصی مرکز (کتابها و موارد book chapter نمایه شده در پایگاه Scopus به نام مرکز تحقیقاتی آلاینده ها)

اعضاء شورای پژوهشی مرکز تحقیقات آلاینده های محیطی

ابتدای سال

مرکز تحقیقات آلایندههای محیطی

100

6

ارائه مقاله در همایش ها و کنفرانس ها

(ترجیحا conference paper نمایه شده در پایگاه Scopus و در موارد Proceeding و Abstract meeting نمایه شده در پایگاه ISI به نام مرکز تحقیقاتی)

 

اعضاء شورای پژوهشی مرکز تحقیقات آلاینده های محیطی

ابتدای سال

مرکز تحقیقات آلاینده های محیطی

 

10

 

 

 

 

استراتژی 2: آموزش

هدف: ارتقاء وضعیت آموزش و توانمندسازی اعضاء هیئت علمی و دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی

 

ردیف

عنوان برنامه

مسئول اجرا

زمان اجرا

مکان

اعتبار مورد نیاز

(میلیون ریال)

توضیحات

 

برگزاری وبینار ، دوره های حرفه ای (کارگاههای آشنایی با اصول مقدماتی و پیشرفته آنالیز دستگاهی ، مبانی ارزیابی ریسک ، اصول و مبانی تکنیک های  PCR و. Air Q+..)

 

اعضاء مرکز تحقیقات آلاینده های محیطی

 

نیمه اول سال 1401

مرکز تحقیقات آلاینده های محیطی

 

 

100

پیش بینی برگزاری حداقل 4 کارگاه و دوره آموزشی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

استراتژی3: تصمیم سازی

هدف: بهیود و ارتقاء نقش مرکز آلاینده های محیطی در حل مشکلات زیست محیطی و استفاده از ظرفیتهای پژوهشی استان

 

ردیف

عنوان برنامه

مسئول اجرا

زمان اجرا

مکان

اعتبار مورد نیاز

(میلیون ریال)

توضیحات

1

ایفای نقش و مشارکت در برنامه های کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان

رئیس مرکز

تحقیقات آلاینده های محیطی

نیمه اول سال 1401

مرکز تحقیقات آلاینده های محیطی

 

-

 

2

تدوین گزارش پیوست سلامت سایت پسماند استان

اعضاء شورای پژوهشی مرکز تحقیقات آلاینده های محیطی

نیمه اول سال 1401

مرکز تحقیقات آلاینده های محیطی

 

-

 

3

جذب منابع مالی مرکز از طریق مشارکت در اجرای طرحهای پژوهشی دستگاههای اجرایی در حیطه ارتباط با صنعت

 

اعضاء شورای پژوهشی مرکز تحقیقات آلاینده های محیطی

 

 

نیمه اول سال 1401

مرکز تحقیقات آلاینده های محیطی

 

-

لزوم عضویت همه اعضا در سامانه ساتع