مرکز آلاینده های محیطی

دانشگاه علوم پزشکی قم

وبینار یافتهای بهداشتی در پاندمی کرونا
وبینار یافتهای بهداشتی در پاندمی کرونا

وبینار یافتهای بهداشتی در پاندمی کرونا

وبینار یافتهای بهداشتی در پاندمی کرونا در روز چهارشنبه مورخ 16تیرماه ساعت 10 الی 12 برگزار می گردد علاقمندان می توانند در بستر ادوب کانکت با لینک http://vc.muq.ac.ir/health-coronavirus شرکت نمایند.

تفاهم نامه
تفاهم نامه منعقد شده بین مرکز تحقیقات آلاینده های محیطی و سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم

تفاهم نامه

 جناب آقای دکتر احمدرضا یاری عضو گروه مهندسی بهداشت محیط  به عنوان سرپرست جدید مرکز آلاینده های محیطی
انتصاب جدید سرپرست مرکز تحقیقات آلاینده های محیطی

جناب آقای دکتر احمدرضا یاری عضو گروه مهندسی بهداشت محیط به عنوان سرپرست جدید مرکز آلاینده های محیطی

طی حکمی به دستور ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی قم جناب آقای دکتر قدیر، جناب آقای دکتر احمدرضا یاری عضو گروه مهندسی بهداشت محیط به عنوان سرپرست جدید مرکز آلاینده های محیطی تعیین گردیدند.

جلسه اعضاء مرکز تحقیقات آلاینده های محیطی با معاون تحقیقات و فن آوری برگزار گردید
برگزاری جلسه اعضاء مرکز تحقیقات آلاینده های محیطی با معاون تحقیقات و فن آوری

جلسه اعضاء مرکز تحقیقات آلاینده های محیطی با معاون تحقیقات و فن آوری برگزار گردید

ارائه الویتهای پژوهشی ، ارزیابی برنامه ها ، پیشرفت فرایندها و طرحهای پژوهشی ، ساختار و نیروی انسانی مرکز، مورد بررسی قرارگرفت.