دکتراحمدرضا یاری

دکترای تخصصی بهداشت محیط

سمت: ریاست مرکز تحقیقات آلاینده های محیطی

تلفن:37745265-025

سامانه علم سنجی :http://isid.research.ac.ir/ahmadreza-yari

آدرس الکترونیکی:

 

اطلاعات بیشتر...

 

فایل ها