/uploads/127/2021/Jun/30/لیست کتابهای موجود متعلق به مرکز تحقیقات آلاینده های محیطی.docx

شماره

نویسنده

نام کتاب

 

ردیف

13903

مترجم سعید جبلی

سیتم تحلیل رودخانه

 1.  

13905

دکتر محمد کارآموز و مهندس رضا کراچیان

 

برنامه ریزی و مدیریت کیفی سیستم های منابع آب

 1.  

13906

علی مرتضوی

بیو تکنولوژی میکروبیولوژی صنعتی

 1.  

13907

دکتر محمد محمودیان

اصول جریان در مجاری باز

 

 1.  

13908

مترجم سید علی مرتضوی

راهنمای کاربردی آنالیز خطرات و نقاط کنترل بحرانیHACCP

 1.  

13909

ح.بیرانوند

مبانی تکنولوژی انرژی هسته ای یا انرژی

 1.  

139010

پرویز اولیا

فرمولهای عملی در بیو تکنولوژی

 1.  

139011

مصطفی لیلی

فرایندهای شیمیایی و بیو لوژیکی تصفیه فاضلاب

 1.  

139012

پرفسور آر.سو 

ترجمه علی حسین جلیلیان

رسوب شناسی کاربردی

 1.  

139013

میرحسینی

بیوتکنولوژی سلسله درسهای آزمایشگاهی

 1.  

139014

نوشاد

آزمایش های آب و پساب در پالایشگاه نفت

 1.  

139014

نوشاد

آزمایش های آب و پساب در پالایشگاه نفت

 1.  

139015

محسن کهرم

انتقال آب

 1.  

139016

علیا- مرندی

اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی

 1.  

139016

علیا- مرندی

اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی

 1.  

139017

دکتر ثتایی

روش های شیمیایی مبارزه با بندپایان ناقل  و آفاتی که از نظر بهداشت اهمیت دارند

 1.  

139018

سیروس آقا نجفی

انرژی تشعشع خورشیدی پیشرفته و کاربردهای صنعتی

 1.  

139019

ترجمه مهندس علی ترابیان

مهندس علی اصغر قدیم خانی

طراحی و راهبری جامع  تاسیسات تصفیه آب

 1.  

139020

دکترابوالفضل شمسایی

مهندسی زهکشی -جلداول

 1.  

139020

دکترابوالفضل شمسایی

هیدرولیک جریان آب در محیطهای متخلخل-جلددوم

 1.  

139020

دکترابوالفضل شمسایی

هیدرولیک جریان آب در محیطهای متخلخل-جلد سوم

 1.  

139021

دکترابوالفضل شمسایی

هیدرولیک جریان آب در محیطهای متخلخل

 1.  

139021

سیدصدر

کاهش مصرف انرژی در ساختمان

 1.  

139022

دانکن مارا

بهسازی شهری

 1.  

139023

دکتر اکبری

تولید ورمی کمپوست و فراورده های جانبی

 1.  

139024

دکترمحمد علی عبذلی-محمدرضا روشنی

ورمی کمپوست

 1.  

139024

فرزاد همتایی

درآمدی بر جغرافیای خاکها و جغرافیای زیستی

 1.  

139025

دکتر سید احمد نوربخش

پمپ و پمپاژ

 1.  

139025

دکتر سید احمد نوربخش

پمپ و پمپاژ

 1.  

139026

ترجمه فرزاد

آشنایی با جغرافیای طبیعی

 1.  

139027

مترجم مهندس علی اکبر متواضع

گواهی نامه بین المللی کاربردی  کامپیوتر icdl-xp    

 1.  

139028

مترجم مهندس علی اکبر متواضع

گواهی نامه بین المللی کاربردی  کامپیوتر icdl-xp    

 1.  

139029

مترجم مهندس علی اکبر متواضع

گواهی نامه بین المللی کاربردی  کامپیوتر-مهارت سوم icdl-xp   

 1.  

139031

مترجم مهندس علی اکبر متواضع

گواهی نامه بین المللی کاربردی  کامپیوتر-مهارت پنجم icdl-xp   

 1.  

139032

مترجم مهندس علی اکبر متواضع

icdl-xp    گواهی نامه بین المللی کاربردی  کامپیوتر-مهارت ششم

 1.  

139033

مترجم مهندس علی اکبر متواضع

گواهی نامه بین المللی کاربردی  کامپیوتر-مهارت هفتمicdl-xp   

 1.  

139034

مهسا نجارپور

شیمی عمومی

 1.  

139035

دکتر ابراهیم شیرانی

توربو ماشین ها

 1.  

139036

حسن پور

راهنمای علمی و کاربردی پمپ و پمپاژ

 1.  

139037

مهندس مینو

انتخاب و کاربرد پمپ در صنعت

 1.  

139038

امین علیزاده

طراحی سیستمهای آبیاری-جلد1

 1.  

139039

تالیف انجمن ملی پالایش هوا

راهنمای پالایش هوا

 1.  

139040

فریدون عزیزی-محسن جانقربانی- حاتمی

اپیدمیولوزی و کنترل بیماریهای شایع در ایران

 1.  

139041

دکتر محمد حسین باقیانی مقدم

مبانی و روشهای اپیدمیو لوژیک

 1.  

139043

کارشناسی ارشد

مجموعه سوالات چهرگزینه ای سازه های بتن مسلح فولادی مهندسی پی و مکانیک خاک

 1.  

139045

اویجت گوپتا

اکولوژی و توسعه در کشورهای جهان سوم

 1.  

139046

بابک خیابانی

امدادگرو فوریتهای پزشکی کمکهای اولیه

 1.  

139047

دیبا گران تهران

نمودارهای exel

 1.  

139048

سید مصطفی هاشمی

Micro soft office-word2007

 1.  

139049

بابک کاظمی

ایمنی و بهداشت کار(حفاظت صنعتی)

 1.  

139051

سید مصطفی هاشمی

Micro soft office -powerpoint

 1.  

139052

دکتر بهداد کیانی

                                                            مدل های برنامه ریزی انرژی

 1.  

139053

مهندس امیربیگی

بهداشت هوا و روشهای مبارزه با آلاینده ها

 1.  

139054

محمدیوسفی –محبوب اهری-محمد فشارکی

DRSآمار زیستی مرور جامع

 1.  

139055

دکتر ودود رضویلر

میکروبهای بیماریزا در مواد غذایی و اپیدمیولوژی مسمومیت های غذایی

 1.  

139056

دکتر مجید مخدوم

اقتصاد اکولوژیکی تنوع زیستی

 1.  

139057

پروین پرتویی

روشهای تحلیل

 1.  

139058

صادقی

آینده شهذی قرن 21

 1.  

139061

سید جمال الدین

طراحی و آنالیز پروزه های سازه های فولادی و بتنی

 1.  

139062

جواد حامدی

مبانی بیوشیمی و میکروبیولوژی برای مهندسین

 1.  

139063

مهندس کمال الدین رئوف

اصول ایمنی در صنعت

 1.  

139063

دکتر مجید محتوم

زیستن در محیط زیست

 1.  

139042

کارشناسی ارشد

مجموعه سوالات چهارگزینه ای سازه های بتن مسلح سازه های فولادی

 1.  

139043

آریان پور - عاصی

پیشروآریان پور--فارسی انگلیسی

 1.  

139064

کمال پولادی

سایه های قدرت

 1.  

139066

مهندس سید حمید زارع

طراحی مخازن ذخیره

 1.  

139067

دکتر پرویزکردوانی

منابع و مسایل آب در ایران- جلد اول

 1.  

139067

دکتر پرویزکردوانی

منابع و مسایل آب در ایران- جلد دوم

 1.  

139068

دکتر حاجی شالباف

شیمی عالی عملی 1و2

 1.  

139069

حقیقی تاجور

مبانی پمپهای هیدرولیک

 1.  

139071

قلی کندی

میکروبیولوزی کاربردی آب و فاضلاب

 1.  

139072

دکترحسینعلی علیخانی

تولید ورمی کمپوست برای کشاورزی پایدار

 1.  

139073

هاشمی

کاربرد سیستم های فرابنفش درگندزدایی آب و پساب

 1.  

139074

حسن هویدی -نصرآبادی

مفاهیم و اصطلاحات محیط زیست – مواد زائد جامد 

 1.  

139076

دکتر حسین حاتمی و همکاران

کتاب جامع بهداشت عمومی

 1.  

139077

دکتر حسین حاتمی و همکاران

کتاب جامع بهداشت عمومی-جلد دوم

 1.  

139078

دکتر حسین حاتمی و همکاران

کتاب جامع بهداشت عمومی-جلدسوم

 1.  

139079

نیاورانی

بیوشیمی هارپر

 1.  

139080

خسرو رفائی

درسنامه طب پیشگیری و پزشکی اجتماعی

 1.  

139081

حسین شجاعی

اپیدمیولوژی پزشکی بهداشت عمومی و مبارزه با بیماریها

 1.  

139082

دکترمحمدچالکش

اصول تصفیه آب

 1.  

139083

شرکت مهندسی متکاف

مهندسی فاضلاب-جلد اول

 1.  

139084

حسین خان صنمی(صبوری)

انکارآفتاب

 1.  

139085

حسین راثی

ژنتیک انسانی نوین

 1.  

139085

حسین راثی

ژنتیک انسانی نوین

 1.  

139085

میرمحمد حسینی

اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماریها برای پرستاران

 1.  

139086

دکتر نوردهررکنی

اصوا بهداشت مواد غذایی

 1.  

139087

دکتر قاسم علی عمرانی

مواد زائد جامد(1)

 1.  

139088

حسین ملک

اصول و روشهای اپیدمیولوژی جمعیت شناسی و آمارهای بهداشتی

 1.  

139089

دکتر بهرامی

روشهای نمونه برداری و تجزیه آلاینده های هوا

 1.  

139090

منوچهرطبیبیان

ارزیابی پیامدهای زیست محیطی در استرالیا

 1.  

139091

دکتر عسگری

فرهنگ و زیست

 1.  

139092

ترجمه عبدالحسین وهاب زاده

شناخت محیط زیست زمین سیاره زنده

 1.  

139093

دکتر فرید اجلالی

آلودگی هوا با نگاهی به پالایش هوای تهران

 1.  

139094

علی سوری- دکتر محسن ابراهیمی

اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست

 1.  

139095

حسین فلاحی دهکی-حسام حامدی

مرجع کاربردی هیدرولیک و پنوماتیک صنعتی

 1.  

139096

هادی سوالونی

مبانی علم سطح در نانو فناوری-جلد اول

 1.  

139097

هادی سوالونی

مبانی علم سطح در نانو فناوری –جلد دوم

 1.  

139098

قویسی –عظیمی -معیر

سازه های انتقال آب

 1.  

139099

دکترهرمزدیارکیان

بیولوژی جلبکها

 1.  

1390100

بدلیانس قلی کندی

شیمی آب

 1.  

1390101

کاظم رفویئ

اصول تصفیه اب و پساب های صنعتی

 1.  

1390102

محتشم نوری

جغرافیای اقتصادی جهان

 1.  

1390103

دکتر ثقفی

انرزی های تجدید پذیر نوین

 1.  

1390104

محمود پیکری

آزمایشهای آب

 1.  

1390105

دکترغلامرضا موسوی

مهندسی آب(جلد اول)

 1.  

1390106

حمیدرضا صفوی

هیدرولوزی مهندسی

 1.  

1390108

محمدعلی کی نزاد

مهندسی محیط زیست –جلد اول

 1.  

1390109

محمدعلی کی نزاد

مهندسی محیط زیست –جلد دوم

 1.  

1390110

قائم مقامی

انرژی خورشیدی –جلد دوم

 1.  

1390112

محمد مهدوی

هیدرولوزی کاربردی-جلد2

 1.  

1390113

سید احمد خاتون آبادی

مشارکت برای نجات زمین

 1.  

1390114

محمدرضا اردکانی

اکولوزی

 1.  

1390116

ندوشن

ماخذ نگاری علمی

 1.  

1390115

علی ترابیان

مدلسازی کیفی آبهای سطحی

 1.  

1390117

محسن جانقربانی

درآمدی بر اپیدمیولوزی

 1.  

1390118

مجتبی مروج

انرژی خورشیدی

 1.  

1390119

دکتر حسین صباغیان

کنترل بیماریهای واگیر در انسان

 1.  

1390120

لئون گوردیس

اپیدمیولوژی

 1.  

1390121

برایان اگنیس

دیباچه ای بر زیست حسگرها

 1.  

1390122

ترجمه دهقانیان کوچکی

اقتصاد محیط زیست

 1.  

1390123

دکترمحمدمهدوی

هیدرولوژی کاربردی-جلد1

 1.  

1390124

DICTIONARY

American  wordpower

 1.  

1390125

داوود سلطانی

خصوصی سازی صنعت برق ایران

 1.  

1390127

اسماعیل سلیمانی

شیمی ترکیبات کئوردینانسیون

 1.  

1390127

اسماعیل سلیمانی

شیمی ترکیبات کئوردینانسیون

 1.  

1390128

دیکشنری

OXFORD

 1.  

1390128

دیکشنری

OXFORD

 1.  

1390128

دیکشنری

OXFORD

 1.  

1390129

دونالد واترز

استراتژی تولید و عملیات

 1.  

1390130

دیکشنری

websters

 1.  

1390131

دکتر سیدحسن عادلی

تفسیرآزمونهای عملکرد ریه

 1.  

1390131

دکتر سیدحسن عادلی

تفسیرآزمونهای عملکرد ریه

 1.  

1390132

دکتر سیدحسن عادلی

تفسیرآزمونهای عملکرد ریه

 1.  

1390134

راجرپرمن

اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی

 1.  

1390138

ریموندچنگ

شیمی عمومی2

 1.  

1390139

ریموندچنگ

شیمی عمومی2

 1.  

1390141

سونا ستاری

ممیزی انرژی ردسیستم های ساختمانی

 1.  

1390143

علی جوزی

سامانه مدیریت بهداشت ایمنی و محیط زیست

 1.  

1390144

نصرآزادانی-رضایی..

راهنمای بهداشت ایمنی و محیط زیست HSEدر پروزه های عمرانی

 1.  

1390145

آقا نجفی

انتقال حرارت تابشی خورشیدی و کاربرد آن در ساختمان

 1.  

1390146

دکترامیرحسین محوی

اصول و کاربرد های راکتورغشائ زیستی

 1.  

1390147

شعبان خان صنمی

خاطرات امیرالمومنین ع

 1.  

1390148

شمس دارابی

راهنمای تهیه و تدوین طرح تحقیقاتی

 1.  

1390152

شاهرخشاهی

ایستگاههای فشارقوی با ایزولاسیون هوا

 1.  

1390153

منتظری-تحریری

تحلیل و پردازش داده های GPS

 1.  

1390154

عبدالرضا کرباسی

ژئوشیمی زیست محیطی

 1.  

1390155

عطیه صفرنزاد

آشنایی با کاربردطرح های آزمایشی

 1.  

1390156

نویسندگان حق دوست بنی هاشمی

بررسی روند تحلیل اسنادی اقدامات کشور جهت رفع محرومیت

 1.  

1390157

علی کریمی

حفاظت و ایمنی حریق

 1.  

1390158

حاجی قاسمخانی

سم شناسی صنعتی

 1.  

1390159

فرانسیس کری

تشریح کامل مسائل شیمی الی-جلد2

 1.  

1390160

مهندس فرزانه طهموریان

اصول مدیریت محیط زیست

 1.  

1390161

فرید ملکیان

مدیریت ایمنی در عملیات لیفتینگ نصب سازه و داربست

 1.  

1390162

کرامت اله زیاری

شاخص های برنامه ریزی شهری و منطقه ای

 1.  

1390164

وهاب زاده

مبانی محیط زیست

 1.  

1390165

بدلیانس قلی کندی

طراحی فرایندهای فیزیکی شیمیایی و بیولوزیکی تصفیه آب

 1.  

1390166

بدلیانس قلی کندی

طراحی تفیه خانه فاضلاب

 1.  

1390167

مترجم منصور مصداقی

بوم شناسی و مدیریت حیات وحش

 1.  

1390168

محمد حسن حبیبی

حقوق محیط زیست

 1.  

1390169

د.کورئول

مدیریت کیفیت آب دردریاچه ها و رودخانه ها

 1.  

1390170

ماکس وید

چکیده ای کاربردی در حفاظت تالابها

 1.  

1390172

ادیب حاج باقری

روشهای تحقیق کیفی

 1.  

1390174

تدین -رضایی

روش صحیح ساخت بتن و راهکارهای کاهش مصرف سیمان

 1.  

1390176

مرکز رشد فناوری

تکنولوژی های نوین تولید انرزی الکتریکی و تکنولوزی نوین مصرف بهینه آب

 1.  

1390177

محمدرضاعادل زاده

اصول و محاسبات مهندسی پالایش

 1.  

1390178

محمدالهاواری

سیستمهای انرزی الکتریکی

 1.  

1390178

سیدحسن عادلی-عباسی

مداخلات پرستاری در وضعیت غیرطبیعی گازهای خون شریانی

 1.  

1390178

سیدحسن عادلی-عباسی

مداخلات پرستاری در وضعیت غیرطبیعی گازهای خون شریانی

 1.  

1390181

محمدعلی ززولی

مدیریت مواد زاید جامد شهری

 1.  

1390182

محمدنیک پسند

کتاب سیمی آلی

 1.  

1390183

مرتضی حسینیان

طراحی تصفیه خانه های پساب صنایع نساجی

 1.  

1390184

مریام-کریک

تشریح کامل مسایل استاتیک

 1.  

1390185

مصطفی  جمالی راد

بهینه سازی مصرف انرزی

 1.  

1390186

مصطفی کرمی

سیستم مدیریت بهداشت ایمنی و محیط زیستHSE-MS

 1.  

1390187

منصورمصداقی

مرتع درای درایران

 1.  

1390188

مهدی شجاعی

وسایل حفاظت فردی

 1.  

1390189

مترجمین مهرنوش رحیمیان فرهادی

انرزی های تجدیدپذیر اماده بهره برداری

 1.  

1390192

دکتر نظام الدین دانشور

شیمی تصفیه آب و پسابهای صنعتی

 1.  

1390190

نوروزی

مجموعه سوالات 4گزینه ای مهندسی پی و مکانیک خاک

 1.  

1390191

مینو دبیری

آلودگی محیط زیست هوا-خاک- اب- صوت

 1.  

1390195

حسین زاده

راهنمای جامع تجهیزات حفاظت فردی

 1.  

1390196

حیریان

روشهای استاندارد آزمونهای آزمایشگاه مکانیک خاک (جلد 1و)2

 1.  

1390197

دکتر یوسف زندی

هیدرولیک و آزمایشگاه

 1.  

1390198

یوسف قویدل

نگاشت و تفسیر سینوپتیک اقلیم

 1.  

1390204

بیزن مقصودی

بهداشت ایمنی و محیط زیست HSE

 1.  

1390205

انگلیسی -فارسی

فرهنگ جامع عمران-معماری

 1.  

1390206

انگلیسی -فارسی

فرهنگ جامع علوم زمین

 1.  

1390207

محمدمقدسی

فرهنگ جامع مهندسی آب

 1.  

1390208

برندا

Reading –mosaic2

 1.  

1390209

تدین - رضایی

راهنمای کنترل کیفی بتن درپروزه های عمرانی شهری

 1.  

1390210

تدوین واحد پژوهش

فرهنگ معاصر هزاره- انگلیسی-فارسی

 1.  

1390211

شاهرخشاهی

شبکه های انتقال انرزی-کتاب دوم

 1.  

1390212

شاهرخشاهی

شبکه های انتقال انرزی-کتاب اول

 1.  

1390213

غیاث الدین

آلودگی هوا

 1.  

1390214

ترجمه محمدرضا

مهندسی شبکه های آب رسانی برنامه ریزی-طراحی-بهره برداری

 1.  

1390215

ترجمه محمدرضا

مهندسی شبکه های آب رسانی برنامه ریزی-طراحی-بهره برداری

 1.  

 

 

Official metods  oe analysis of aoac international

 1.  

 

دکتربیزن بینا- محمودیان-پورزمانی

میکروبیولوژی آب و فاضلاب

 1.  

 

هانس ثامهاین

مدیریت تکنولوژی در سازمانهای تکنولوژی -بنیان

 1.  

تعدادی

 

پایان نامه های دانشجویان

 1.  

تعدادی

دکترعالی-نافذ-عسگری-حسین پور

راهنمای مدیریتی پسماندهای الکترونیکی و الکتریکی

 1.  

تعدادی

مارک چوالیر- کیونگ کوک

تصفیه آب و کنترل میکروارگانیسم های بیماری زا

 1.  

 

 

 

 

 

فایل ها