ردیف عنوان مقاله نویسنده سال انتشار مجله
 1   ارزیابی خطر انتقال عفونت های بیمارستانی در بخش مراقبت های ویژه
بیمارستان بهشتی کاشان درسال 90 
 قدرت ا... کرمی، محمد خزائی  1393  مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان
 2  بررسی روند تغییرات نیترات در منابع آب شرب روستاهای استان قم و
پهنه بندی آن با استفاده از GIS 
 حسن ایزانلو ، سید مصطفی خضری، غریب مجیدی، علی اصغر آل شیخ ، حمید رضا تشیعی ، محمد خزائی بهنام وکیلی، وحید وزیری راد، حسین آقابابایی، شهرام ارسنگ جنگ   1393  مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 
 3  کارایی فرآیند انعقاد الکتریکی در کاهش کدورت از آب   حسن ایزانلو ، سید محسن محسنی، شهرام نظری ، مریم سرخوش ، سودابه علیزاده متبوع  1393  مجله سلامت و بهداشت 
 4

بررسی عملکرد راکتور پیل سوخت میکروبی در تصفیه فاضلاب همزمان با تولید انرژی الکتریسیته 

 حسن ایزانلو، کاظم ندافی ، محمد خزائی ، حمید رضا تشیعی ، زینب یاوری   1393  مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی 
 5  بررسی مدیریت آب و فاضلاب در بیمارستان های استان قم  محمد فهیمی نیا،الهام طاهریان،ابوالفضل محمدبیگی  1393  فصلنامه بیمارستان 
 6  تاثیر ضد باکتریایی دندریمر پلی پروپیلن ایمین نسل دوم و پلی آمیدو آمین نسل چهارم بر باکتری های کلبسیلا اوکسی توکا،سودوموناس آئروژینوزا و پروتئوس میرابیلیس در محیط آزمایشگاهی  حسن ایزانلو،محمد احمدی جبلی،حمیدرضا تشیعی،محمد خزائی،شهرام نظری،غریب مجیدی،وحید وزیری راد،حسین آقابابایی،بهنام وکیلی   1393  مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 
 7  بررسی اپیدمیولوژیک عقرب زدگی دراستان قم طی سالهای 90-1380   عابدین ثقفی پور   1392  مجله ارتقای ایمنی وپیشگیری ازمصدومیت ها
 8 بررسی وضعیت مشارکت شهروندان در طرح تفکیک از مبدا پسماندهای شهری و ارائه  راهکارهای اصلاحی آن   محمد فهیمی نیا  1392   مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 
 9  بررسی کیفیت شیمیایی آب ورودی به دستگاه دیالیز و مقایسه آن با استانداردهای AAMI و EPH در بیمارستان ‌های استان قم   اسدی, مهدی -ارست, یلدا-بهنامی پور, سمیه-نوروزی, مهدی-محبی, سیامک-اسکویی امیدی, علیرضا-صفدری, مرتضی-شیرزاده, معصومه   1391  مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 
10 بررسی ریسک فاکتورهای موثر در بروز حوادث شغلی یکی از صنایع فلزی بزرگ اراک (1386-1384)   ابوالفضل محمد بیگی   1391  فصلنامه سلامت کار ایران 
 11  تجزیه زیستی علف کش گلیفوسیت توسط جدایه های باکتری های نمک دوست از دریاچه حوض سلطان قم   محمدحسین عبدالمحمدی   1391  فصلنامه علمی پژوهشی بیولوژی کاربردی 
 12  تاثیرکمپلکس پراکسید هیدروژن - یون نقره بر حذف کلیفرم های مدفوعی از پساب لاگون هوادهی   محمد خزائی   1391  علوم و تکنولوژی محیط زیست 
 13  حذف نیترات از آب با استفاده از جاذب گرانول هیدروکسید فریک   ایزانلو, حسن-رحیمی, طیبه-محمودیان, محمدحسن-خزایی, محمد-یاوری, زینب-عسگری, علیرضا-واعظی, نجمه   1389  مجله تحقیقات نظام سلامت 
14  بررسی حذف فرمآلدئیدازهوابا استفاده ازنانوذرات اکسیدروی تثبیت شده برروی خاکستراستخوان  علیرضا کوهپایی     مجله دانشگاه علوم پزشکی قم
15 ارزیابی درونی گروه آموزشی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی قم، سال تحصیلی 1389-1390  سمیه بهنامی پور     مجله دانشگاه علوم پزشکی قم
 16  بررسی تولید انرژی الکتریسیته از تصفیه فاضلاب سنتتیک درپیل سوخت میکروبی   حسن ایزانلو     مجله دانشگاه علوم پزشکی قم
 17 بررسی الگوی مصرف آب و آب به حساب نیامده در مناطق روستایی استان قم و ارائه راهکارهای اصلاحی   محمدفهیمی نیا، غریب مجیدی، حمیدرضا تشیعی ، شهرام نظری ، بهنام وکیلی، حسین آقابابایی، وحیده فهیمی نیا-ابراهیم عباسی، حسن ایزانلو     مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 

· مقالات ارائه شده در همایش 

ردیف  عنوان مقاله   ارایه دهنده   عنوان همایش  
1  بررسی وضعیت بهداشت محیطی و ایمنی انبارهای نگهداری مواد غذایی مورد استفاده در شرایط بحران (سیل و زلزله) در استان   یداله غفوری   شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
 2  محاسبه مقدار انتشار گاز متان از مرکز دفن بهداشتی زباله شهر قم با استفاده از برنامه LANDGEM   محمد فهیمی نیا   اولین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی محیط زیست، انرژی و صنعت پاک 
 3  مدیریت فاضلاب و پسماندهای جامد در مناطق روستایی ایران   محمد فهیمی نیا  شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط 
 4  کاربرد صافی شنی درشت دانه با جریان افقی جهت تصفیه تکمیلی پساب سپتیک تانک در مناطق روستایی  محمد فهیمی نیا   شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط 
5 بررسی میزان مواجهه زنان خانه دار با گاز سرطانزای رادنRn222 در منازل مسکونی شهر قم   محمد فهیمی نیا،  همایش ملی بهداشت حرفه ای 

· کتب چاپ شده

ردیف  نام کتاب   نویسنده   ناشر   سال انتشار  
1 تصفیه فاضلاب،مفاهیم و روش طراحی  دکتر محمدعلی ززولی، دکترحسن ایزانلو ،افشین تکدستان،محمد ماروسی  مهر امیرالمومنین  1387 
2 مدیریت مواد زائد جامد شهری  دکتر محمدعلی ززولی، دکترحسن ایزانلو، مهندس حسینعلی اصغرنیا ایمنی  فانوس اندیشه با همکاری دانشگاه علوم پزشکی قم 1388 

 

فایل ها