مرکز آلاینده های محیطی

دانشگاه علوم پزشکی قم

• اولويت هاي پژوهشي مركز در سال 1392

 

 


 

 

• اعضاي شوراي پژوهشي:

آقای دکتر حسن ایزانلو , (عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي قم)

آقای دکتر ید اله غفوری (عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي قم)

آقای دکتر رحیم عالی (عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي قم)

دكتر عليرضا كوهپايي(عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي قم)

  مهندس محمدحسن محموديان(عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي قم)

 دکتر مهدی اسدی قالهری(عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی قم)

دکتر احمدرضا یاری(عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی قم)

 

  

 

•عناوین طرح های پژوهشی تصویب شده در مرکز:

نام طرح نام مجري
بررسي استفاده از كودهاي شيميايي در افزايش غلظت كادميوم، سرب و روي در خاك مزارع كشاورزي استان قم دكتر حسن ايزانلو
بررسي مقايسه اي كارآيي براده آهن و گرانول هاي هيدروكسيد آهن(gfh)در حذف نيترات از آب آشاميدني دكتر حسن ايزانلو
بررسي تاثير استفاده از صافي درشت دانه با جريان افقي در حذف فسفر و نيتروژن از پساب تصفيه خانه فاضلاب شهر قم مهندس محمد خزائی
بررسي تاثير روش مدفون كردن كود بر ميزان آفلاتوكسين پسته باغات استان قم مهندس یاسر تبرایی
بررسی کیفیت فیزیکی، شیمیائی و بیولوژیکی شبکه آبرسانی شهر قم در سال 1387 مهندس محمد حسن محمودیان
بررسي وضعيت بهداشتي سطوح تجهيزات پزشكي در كنترل عفونت هاي بيمارستاني به روش ICNA و ACC درسال 1390 مهندس قدرت اله كرمي - مهندس محمد خزايي
بررسي ميزان عدد پراکسيد در روغن هاي مصرفي در فلافل فروشي و اغذيه فروشي شهر قم و مقايسه آن با حد استاندارد مهندس محمد حسن محموديان _ فهيمه غلامي هويدا
بررسي وضعيت گونه هاي عقربها در استان قم در سال 90-89 مهندس عابدين ثقفي پور
بررسي تاثير فرايند طرح خود كنترلي بهداشتي در ارتقاء سطح شاخصهاي بهداشت محيط و مواد غذايي مراكز تهيه وتوزيع مواد غذايي شهر قم در سال1389 مهندس يداله غفوري
بررسی کارایی دو روش مشاهده ای و میکربی در تعیین کیفیت نظافت سطوح محیطی بیمارستان مهندس قدرت اله کرمی
بررسی میزان سم پاتولین در آب سیب مصرفی شهر قم به روش HPLC مهندس یلدا ارست
بررسی ميزان فلوراید موجود در چای و آب آشاميدني شهر قم و رابطه آن با فلوراید موجود در ادرار دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم در سال 1390 مهندس مهدی اسدی قالهری - دکتر محمد حضوری
ارزشیابی میزان گردوغبار قابل تنفس و بررسی اثرات آن بر عملکرد ریوی کارگران در یک صنعت نساجی مهندس جواد ملکوتی
حذف EDTA از آب آلوده به کمک زئوليت اصلاح شده با سورفکتانت مهندس محمد خزايي- دكتر امیرحسین محوي
بررسی ميزان فلزات سنگین در نمونه هاي رژلب داراي كد بهداشتي و فاقد كد بهداشتي در سطح استان قم و مقايسه آن با استاندارد هاي FDA مهندس زينب یاوری- مهندس سميه بهنامی پور
بررسی ميزان مواجهه كارگران با صدا و گرد و غبار در صنايع سنگبري استان قم دکتر علیرضا کوهپایی- آقای علی ابراهیمی
ارزیابی ریسک کمپرسور گاز در جایگاه سوخت رسانی با استفاده از تکنیک مطالعه عملیات و خطر و پیشنهاد راهکارهای کنترل مخاطرات مهندس جواد ملکوتی
بررسی مدل سازی مکانی زمانی بیماری لیشمانیوز جلدی با استفادهGeospatial Information System (GIS) وAutomataCellular در استان قم عابدین ثقفی پور
بررسی کارایی نانوذراترس اصلاح شده با سورفاکتانت HDTMA در حذف منگنز از محلول‌های آبی دکتر حسن ایزانلو
بررسي غلظت گاز رادون درمنازل مسکونی و اماکن عمومی شهر قم مهندس محمد فهیمی نیا
اندازه گیری ذرات رسوب شونده (Dustfall) وبررسی محتوی فلزات سنگین آن در شهر مهندس رضا فولادی فرد

          

فایل ها