جناب آقای دکتر احمدرضا یاری

دکتری تخصصی بهداشت محیط

دانشیار دانشکده بهداشت 

 سمت: ریاست محترم مرکز تحقیقات آلاینده های محیطی

تلفن:37745265-025

سامانه علم سنجی :https://isid.research.ac.ir/AhmadReza_Yari

آدرس الکترونیکی:

 

اطلاعات بیشتر...

 

فایل ها