1. برگزاری کارگاه های تخصصی در زمینه های مختلف زیست محیطی برای کارشناسان و مدیران صنایع و دستگاه های اجرایی

2. برگزاری کارگاه های آموزش نرم افزارهای تخصصی مهندسی محیط زیست و بهداشت

3. برگزاری کارگاه های آموزش مباحث مختلف زیست محیط، بهداشت محیط و بهداشت حرفه ای برای صنوف مختلف

4. برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزش روش تحقیق و نرم افزار های تحلیل داده ها

5. برگزاری همایش های ملی و بین المللی

 

 

 

1. اجرای طرح های تحقیقاتی سفارشی (تقاضا محور) دستگاه ها و صنایع در زمینه های مختلف محیط زیست، بهداشت محیط و بهداشت حرفه ای و کنترل آلاینده های محیطی

2. اجرای طرح های تحقیقاتی با مشارکت سایر دستگاهها و مراکز علمی

 

 

 

1. اجرای طرح های مطالعات کاربردی و سفارشی دستگاه ها و صنایع(مطالعات تامین، توزیع و تصفیه آب، جمع آوری و تصفیه فاضلاب، مطالعات جامع و تفصیلی مدیریت پسماند ها، کنترل آلودگی هوا، شناسایی و کنترل عوامل فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی در محیط های کارو...)

2. نظارت علمی و عاملیت چهارم مطالعات زیست محیطی

3. اخذ استانداردهای زیست محیطی

 

 

 

1. نمونه برداری و انجام آزمایشات مختلف آب ، فاضلاب، پسماند و هوا

2. نمونه برداری و انجام آزمایشات بهداشت حرفه ای(عوامل فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی)

 

 

 

 

1. چاپ مقالات علمی به زبان انگلیسی در مجله علمی و پژوهشی مرکز

2. تالیف، تدوین، ترجمه و چاپ کتب علمی مطابق ضوابط واحد انتشارات دانشگاه

3. تدوین و چاپ کتابچه های آموزش عمومی و همگانی