بیانیه سطح خدمات 

مراجعین محترم:
بدین وسیله توافق نامه سطح خدمات وب‌سایت مرکز آلاینده های محیطی دانشگاه علوم پزشکی قم  به آگاهی مراجعین محترم می رساند:
 •
تارنمای سازمان دانشگاه علوم پزشکی امکان ثبت درخواست های انتقادات، پیشنهادات، شکایات  را برای شما متقاضیان گرامی در قالب فرم پیشنهادات و انتقادات فراهم نموده است.

 •
تارنمای مرکز آلاینده های محیطی دانشگاه علوم پزشکی قم  بر مبنای پایداری زیر ساخت های ارتباطی بصورت تمام وقت در دسترس متقاضیان گرامی بوده و در صورت بروز هرگونه اشکال و نقص فنی، به متقاضیان اطلاع رسانی خواهد گردید.
 •
زمان از دسترس خارج شدن تارنمای  مرکز آلاینده های محیطی دانشگاه علوم پزشکی قم  از قبل اطلاع رسانی خواهد شد.
 •
جهت سهولت در دانلود اطلاعات مورد نیاز لطفا از نرم افزارهای مدیریت دانلود استفاده نمایید.
 •
تمامی تغییرات و بروز رسانی های تارنمای دانشگاه بدون خارج شدن تارنما از دسترس خواهد بود .