مرکز آلاینده های محیطی

دانشگاه علوم پزشکی قم


  آدرس: قم، خیابان معلم،فلکه روح اله، دانشکده بهداشت
کدپستی: 3715614566
تلفن:37842227-025

 

پست الکترونیک:rcep@muq.ac.ir

 

 

فایل ها