• 1399/06/24 - 09:48
  • 199
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه
یکصدوششمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات آلاینده های محیطی برگزار گردید.

برگزاری جلسه شورای پژوهشی مرکز و بررسی طرحها و پیشنهادات رسیده

پیشنهاد تشکیل گروه پژوهشی طب محیط (Environmental Medicine ) بکارگیری و استفاده از ظرفیتهای انجمن جامعه شناسی محیط زیست بررسی موضوعاتی از قبیل فضای فیریکی مرکز ، زمانبری تعیین تکلیف طرحهای تحقیقاتی در مراحل ارسال به داوری ، فرایند داوری و....از جمله مواردی بود که در این جلسه بحث و آسیب شناسی گردید

 

پیشنهاد تشکیل گروه پژوهشی طب محیط (Environmental Medicine )

 بکارگیری و استفاده از ظرفیتهای انجمن جامعه شناسی محیط زیست

بررسی موضوعاتی از قبیل فضای فیریکی مرکز ، زمانبری تعیین تکلیف طرحهای تحقیقاتی در مراحل ارسال به داوری ، فرایند داوری و....از جمله مواردی بود که در این جلسه  بحث و آسیب شناسی گردید

 

  • گروه خبری : اخبار
  • کد خبر : 37133