مقالات مرکز در سال 1391

ردیف عنوان مقاله نویسندگان عنوان مجله سال انتشار
1 Occurence of aflatoxin M1 in two dairy products by ELISA in central part of Iran سمیه بهنامی پور Life Science Journal 2012
2 Carbon Nanotubes Technology for Removal of Arsenic from Water احمد رضا یاری Archives of Hygiene Sciences 212
3 lity Index for Quality Zoning احمد رضا یاری Arch Hyg Sci 2012
4 بررسي کيفيت شيميايي آب ورودي به دستگاه دياليز و مقايسه آن با استانداردهاي AAMI و EPH در بيمارستان ‌هاي استان قم مهدی اسدی قالهری مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 1391
5 بررسی ریسک فاکتورهای موثر در بروز حوادث شغلی یکی از صنایع فلزی بزرگ اراک (1386-1384) ابوافضل محمدبیگی فصلنامه سلامت کار ایران 1391
6 تجزیه زیستی علف کش گلیفوسیت توسط جدایه های باکتری های نمک دوست از دریاچه حوض سلطان قم محمد حسین عبدالمحمدی فصلنامه علمی پژوهشی بیولوژی کاربردی 1391
7 تاثيركمپلكس پراكسيد هيدروژن - يون نقره بر حذف كليفرم هاي مدفوعي از پساب لاگون هوادهي محمد خزایی علوم و تكنولوژي محيط زيست 1391