همایشها و سمینارها
آمار بازدید کنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه: 1017
بازديدکنندگان امروز: 17
کل بازديدکنندگان: 234148
بازديدکنندگان آنلاين: 10
زمان بارگزاري صفحه: 0.2652 ثانيه

اعضای شورای پژوهشی

مهندس شهرام ارسنگ جنگ

دانشجوی دکترای آمار زیستی

مرتبه علمی:مربی

سمت:عضو شورای پژوهشی

آدرس الکترونیکی:arsangjang@gmail.com

اطلاعات بیشتر...

دکتر مهدی اسدی قالهری

دکترای تخصصی محیط زیست

مرتبه علمی:استادیار

سمت:عضو شورای پژوهشی

آدرس الکترونیکی:masadi@muq.ac.ir

اطلاعات بیشتر...

دکتر حسن ایزانلو

دکترای تخصصی بهداشت محیط

مرتیه علمی:استادیار

سمت:عضو شورای پژوهشی

آدرس الکترونیکی:h-izanioo@muq.ac.ir

اطلاعات بیشتر...

 دکتر حمیدرضا حیدری

دکترای تخصصی بهداشت حرفه ای

مرتبه علمی:استادیار

سمت: عضو شورای پژوهشی

آدرس الکترونیکی:hr-heidari@muq.ac.ir

 

 

دکتر محمد خزایی

دکترای تخصصی بهداشت محیط

مرتبه علمی:استادیار

سمت:عضو شورای پژوهشی

آدرس الکترونیکی:khazaei@muq.ac.ir

اطلاعات بیشتر...

 

دکتر محمدحسین عبدالمحمدی

دکترای تخصصی بیوشیمی

مرتبه علمی:استادیار

سمت:عضو شورای پژوهشی

آدرس الکترونیکی:mh.abdohmohammadi@gmail.com

 

مهندس محمد فهیمی نیا

کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط

مرتبه علمی:مربی

سمت:عضو شورای پژوهشی

آدرس الکترونیکی:mfahiminia@muq.ac.ir-fahiminia.m@gmail.com

اطلاعات بیشتر...

دکتر علیرضا کوهپایی

دکترای تخصصی بهداشت حرفه ای

مرتبه علمی:دانشیار

سمت:عضو شورای پژوهشی

آدرس الکترونیکی:koohpaei19@yahoo.com

اطلاعات بیشتر...

مهندس محمدحسن محمودیان

کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط

سمت:عضو شورای پژوهشی

آدرس الکترونیکی:mahmoudian@muq.ac.ir

اطلاعات بیشتر...

دکتر احمدرضا یاری

دکترای تخصصی بهداشت محیط

مرتبه علمی: استادیار

سمت:عضو شورای پژوهشی

آدرس الکترونیکی:yari1ahr@gmail.com

اطلاعات بیشتر...

دکتر رضا فولادی فرد

دکترای تخصصی بهداشت محیط

مرتبه علمی:استادیار

سمت:عضو شورای پژوهشی

آدرس الکترونیکی:rezafd@yahoo.com

اطلاعات بیشتر...

دکتر محمدرضا خاکسار

سمت:عضو شورای پژوهشی