یکصدو هجدهمین جلسه مرکز تحقیقات آلاینده های محیطی

یکصدو هجدهمین جلسه مرکز تحقیقات آلاینده های محیطی

/uploads/127/2021/Jun/29/صورتجلسه118 مرکز آلاینده های م.docمطالبی در خصوص فراخوان طرح های تحقیقاتی سلامت محور مرکز تحقیقات حلال و پیگیری مصوبات جلسات گذشته و طرح های پیشنهادی از جانب آقای دکتر علی گل مطرح گردید

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید