یکصدو بیست ونهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات آلاینده های محیطی

یکصدو بیست ونهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات آلاینده های محیطی

یکصد و بیست و هشتمین جلسه شورای پژوهشی تیر1401

یکصد و بیست و هشتمین جلسه شورای پژوهشی تیر1401

یکصدو بیست و ششمین جلسه شوری پژوهشی مرکزآلاینده های محیطی

یکصدو بیست و ششمین جلسه شوری پژوهشی مرکزآلاینده های محیطی

نشست آلودگی هوا، اثرات بهداشتی و چالش های اجرای قانون هوای پاک

نشست آلودگی هوا، اثرات بهداشتی و چالش های اجرای قانون هوای پاک

اخبار و اطلاعیه‌ها

اخبار اختصاصی

آرشیو
یکصدو بیست و ششمین جلسه شوری پژوهشی مرکزآلاینده های محیطی

یکصدو بیست و ششمین جلسه شوری پژوهشی مرکزآلاینده های محیطی

مورخ 23فروردین 1401در شوری پژوهشی مرکز آلاینده های محیطی دانشکده بهداشت که در سالن ملاصدرا برگزار گردید دو طرح پژوهشی از آقای دکتر یدالله غفوری جهت سییر داوری ارسال گردید

1401/01/27

دستاوردها

اخبار پژوهشی

یکصدو بیست و ششمین جلسه شوری پژوهشی مرکزآلاینده های محیطی

یکصدو بیست و ششمین جلسه شوری پژوهشی مرکزآلاینده های محیطی

مورخ 23فروردین 1401در شوری پژوهشی مرکز آلاینده های محیطی دانشکده بهداشت که در سالن ملاصدرا برگزار گردید دو طرح پژوهشی از آقای دکتر یدالله غفوری جهت سییر داوری ارسال گردید

1401/01/27 گروه
جلسه123 شوری پژوهشی مرکزآلاینده های محیطی

جلسه123 شوری پژوهشی مرکزآلاینده های محیطی

جلسه123 شوری پژوهشی مرکزآلاینده های محیطی در خصوص پیگیری طرح های پژوهشی محول شده در سالهای قبل

1400/07/21 گروه
 جلسه مشترک درون دانشگاهی با طرفیت معاونت غذا دارو(باحضور معاونت پژوهشی  و دانشکده بهداشت و مرکز تحقیقات آلاینده های محیطی)

جلسه مشترک درون دانشگاهی با طرفیت معاونت غذا دارو(باحضور معاونت پژوهشی و دانشکده بهداشت و مرکز تحقیقات آلاینده های محیطی)

جلسه مشترک درون دانشگاهی با طرفیت معاونت غذا دارو(باحضور معاونت پژوهشی و دانشکده بهداشت و مرکز تحقیقات آلاینده های محیطی)

1400/07/21 گروه آرشیو اخبار
 یکصدو بیستمین جلسه شوری پژوهشی مرکزآلاینده های محیطی در مورخ 1400/5/19

یکصدو بیستمین جلسه شوری پژوهشی مرکزآلاینده های محیطی در مورخ 1400/5/19

یکصدو بیستمین جلسه شوری پژوهشی مرکزآلاینده های محیطی در مورخ 1400/5/19

1400/05/24 گروه

اطلاعیه‌ها

کارگاه آموزشی کاربرد بیو انفورماتیک در بهداشت محیط

کارگاه آموزشی کاربرد بیو انفورماتیک در بهداشت محیط زمان برگزاری چهارشنبه 23 شهریور 1401 ساعت 20-16

1401/06/14 گروه آرشیو اخبار
1400/01/22 گروه

میز خدمت

لینک علم سنجی مرکز تحقیقات آلاینده های محیطی

لینک علم سنجی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی قم

مجله Archive

سامانه طرح های پژوهشی

سامانه ملی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی

سامانه علم سنجی دانشگاه های علوم پزشکی کشور